Bij het aanstellen van de scheidsrechters werd zo veel mogelijk rekening gehouden onderstaande:

-        Leeftijd: oudere spelers fluiten meestal een oudere leeftijdscategorie
-        Aansluitend bij eigen wedstrijd (voor of na), om een extra verplaatsing te vermijden.
-        Fluiten van broer of zus (organisatie thuis)
-        Examens (meestal seniorspelers tijdens de examenperiode)