WAT TE DOEN BIJ ONGEVALLEN? 

1. Wat te doen bij een schadegeval/ongeval? PROCEDURE 

De aangifte gebeurt ONLINE door onze secretaris, op basis van het ingevulde aangifteformulier. Dit formulier bevat ook het medisch getuigschrift dat – indien van toepassing – dient ingevuld te worden. Hier is een blanco aangifteformulier

Dit aangifteformulier moet binnen de 8 dagen online ingevuld worden dus gelieve dit zo snel mogelijk aan de secretaris te bezorgen (Guldendellestraat 44, 3070 Kortenberg).

2. Alvorens het sporten te hervatten? PROCEDURE

Alvorens het sporten te hervatten moet je dit genezingsattest laten invullen door een arts!

Doe je dit niet en je bent opnieuw geblesseerd aan hetzelfde lichaamsdeel, kan Ethias verdere tussenkomst weigeren.

 

3. Welke dekking hebben we als club, als speler en/of andere leden?

STERKO is door de aansluiting bij de VVB en SPORTA, samen met haar leden (jeugd, senioren en recreatie !), maar ook haar vrijwilligers (ouders, …), verzekerd voor zowel lichamelijke ongevallen (in de eerste plaats sportongevallen, maar ook ongevallen tijdens verplaatsingen, …), alswel de burgerlijke aansprakelijkheid.

 

Lichamelijke ongevallen

·        Begrip

-        Sportongevallen: alle gevolgen van lichamelijke inspanning, ook verrekkingen, scheuren,  …

-        Verdrinking, zonnesteek, ….

-        Vergiftiging of verstikking

-        Letsels opgelopen bij wettige zelfverdediging of het redden van personen en dieren

-        Letsels veroorzaakt bij het knippen van nagels

 

·        Waarborgen

1.   Terugbetaling, na tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en gedurende twee jaar te rekenen vanaf de dag van het ongeval, van alle geneeskundige kosten opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief en dit tot 150 % van het tarief.

2.   De tandprothesekosten worden terugbetaald tot 250,00 euro per tand met een maximum van 1000,00 euro per ongeval.

3.   Er wordt echter geen tussenkomst verleend voor de herstelling of vervanging van brillen en lenzen, tenzij voor scheidsrechters en officiëlen (€ 25 voor het montuur, glazen integraal)

4.   Terugbetaling van de vervoerkosten van het slachtoffer zoals inzake arbeidsongevallen.

5.   Bij overlijden

-           Terugbetaling van de begrafeniskosten tot € 620 voor de leden van vijf jaar of ouder en € 8500 voor de leden jonger dan vijf jaar

-           Uitkering van een kapitaal van 8 500,00 euro per slachtoffer van vijf jaar of ouder.

6.   Bij bestendige invaliditeit: Uitkering van een kapitaal berekend à rato van de graad van invaliditeit per slachtoffer tot en met 75 jaar van maximum 35 000,00 euro.

7.   Bij tijdelijke ongeschiktheid: Uitkering van een dagvergoeding, per slachtoffer tot en met 65 jaar, van 30,00 euro vanaf de dag volgend op het ongeval en tijdens de daaropvolgende twee jaren. (enkel ingeval werkelijk loonverlies)

Burgerlijke aansprakelijkheid

·        Begrip

De verzekering waarborgt de geldelijke gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden wegens aan derden toegebrachte schade tijdens de verzekerde activiteiten. Dat zijn de competities, trainingen, voorbereidingen, vergaderingen, uitstappen en zelfs “feestelijkheden”.

 

Niet enkel de club en de spelers zijn verzekerd, maar ook de vrijwilligers en ouders die deelnemen aan de verzekerde activiteiten, zelfs zonder lid te zijn, door bijvoorbeeld te rijden en te carpoolen, een wedstrijdje te fluiten, …

 

·        Waarborgen

1.  Lichamelijke schade: 5 000 000,00 euro per schadegeval

2.  Materiële schade: 620 000,00 euro per schadegeval.

3.  Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging

-    burgerlijke verdediging: zie 1 & 2

-    strafrechtelijke verdediging: € 12 400,00 euro per schadegeval

 

·        Uitsluitingen

-    schade veroorzaakt aan kledingstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen;

-    schade veroorzaakt aan de gebouwen en hun inhoud welke men huurt of ter beschikking krijgt.